Saturday, December 14

FB Repost : Tiny

Nilai manusia bukan pada jasadnya

Mulia kerana iman
Mulia kerana hidup bertuhan
Mulia kerana hidup berpandu syariat Islam

#broga

No comments: